Úrady by pri zelených verejných obstarávaniach mali zohľadňovať nielen cenu, ale aj environmentálne dopady obstarávaných tovarov a služieb.
Odpoveďou na intenzívne prenikanie plastov do životného prostredia a jeho škodlivé účinky je navrhovanie biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastov.
Niet pochýb o tom, že používame priveľa plastov a následný plastový odpad znečisťuje životné prostredie a má negatívny vplyv na prírodu a všetko živé. Odvetvie bioplastov preto nielen súhlasí, ale tiež aktívne podporuje dopyt po zásadných zmenách v našich hodnotových reťazcoch vo výrobe a na správanie zákazníkov.
Berlín, 4.12,2019 - Výsledky každoročnej aktualizácie trhových údajov o európskych bioplastoch, ktoré boli predstavené na 14. Európskej konferencii o bioplastoch v Berlíne, potvrdzujú dynamický rast svetového odvetvia bioplastov.
Triedený zber bioodpadu treba zaviesť bez výnimiek, pretože bioodpad v zmesovom komunálnom odpade spôsobuje problémy na skládkach a pritom sa dá využiť.
  • 1
  • 2
Zobrazené 1 až 5 z 10 (1 stránky)