Prečo je také dôležité rozlišovať medzi konvenčnými fosílnymi plastami, použitím biosurovín a schopnosťou biodegradovateľnosti?
   03.03.2020 09:13:49    0 Komentáre

Niet pochýb o tom, že používame priveľa plastov a následný plastový odpad znečisťuje životné prostredie a má negatívny vplyv na prírodu a všetko živé. Odvetvie bioplastov preto nielen súhlasí, ale tiež aktívne podporuje dopyt po zásadných zmenách v našich hodnotových reťazcoch vo výrobe a na správanie zákazníkov. Musíme podporovať opätovné použitie plastových výrobkov, zvyšovať zber odpadu, zvyšovať recyklovateľnosť výrobkov a tiež plánovať prípady, keď sa veci dostanú do odpadu. Na dosiahnutie týchto zmien sa v posledných rokoch realizovalo množstvo vládnych iniciatív, mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a priemyslu. Preto odvetvie bioplastov víta zvýšený záujem v otázkach životného prostredia v našej spoločnosti.

Opatrenia na dosiahnutie týchto hlavných zmien obsiahnutých vo všetkých iniciatívach by však nemali byť definované a propagované rýchlo. Bohužiaľ, to sa deje v mnohých prípadoch. Vzhľadom na vysoký tlak vyvíjať riešenia v danom momente, predstavitelia vo verejných a súkromných inštitúciách volia zovšeobecnenie pred diferenciáciou. Aj rôzne úrovne vedomostí o priemysle bioplastov a rôznych situáciách zodpovedajúcich príslušnej krajine sťažujú fundované rozhodnutia. V dôsledku toho niektoré platformy zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rozvojom obehového hospodárstva, v dôsledku toho neodrážajú rozmanitosť bioplastov. Nevysvetľujú komplexne, kde sú aké bio materiály vhodné, ktoré sú biologicky odbúrateľné.

Väčšina bioplastov sa dá recyklovať mechanicky alebo (v budúcnosti) chemicky. Bioplasty majú nižšiu uhlíkovú stopu alebo sú dokonca uhlíkovo neutrálne. Pomáhajú uzavrieť materiálový cyklus a zároveň plniť ambiciózne ciele v oblasti klímy, napr. nulové emisie EÚ Green Deal do roku 2050. Mechanicky recyklované bioplasty sú zásadným krokom na dosiahnutie obehového hospodárstva a na podporu rastu trhu s druhotnými surovinami. Môže sa vytvoriť cyklus s nízkym obsahom uhlíka.

Okrem toho sa dajú bioplasty, ktoré boli certifikované ako priemyselne kompostovateľné, ekologicky recyklovať (kompostovať). Vďaka tejto špeciálnej vlastnosti môžu kompostovateľné bioplasty uľahčiť separovaný zber organického odpadu. Rastúce objemy organicky recyklovaného biologického odpadu vo forme hodnotného kompostu bohatého na živiny sú bohatým zdrojom druhotných surovín. Kompost môže fungovať ako organické hnojivo a pomáha obnoviť rovnováhu živín v pôde. Boj proti rozširovaniu púští a starostlivosť o pôdu bohatú na živiny sú hlavným príspevkom k úsiliu o ochranu životného prostredia. Uzatvorenie ekologického cyklu je preto veľmi dôležité a pri diskusii o nakladaní s odpadom je potrebné ho zohľadniť.

Povinnosť priemyslu a samosprávy zriadiť systémy nakladania s takýmto odpadom a povinnosť spotrebiteľa zlikvidovať výrobok v takomto zariadení je nevyhnutným predpokladom obehového hospodárstva.
Biologická odbúrateľnosť plastov sa často chápe ako „zázračné riešenie“, ktorým ale nie je. Má vysokú prioritu v obehovom hospodárstve vďaka svojej úlohe pri uľahčovaní kompostovania a predchádzaní kontaminácie prúdov biologického odpadu konvenčnými plastami. Nie je však ospravedlnením vynechať vytvorenie efektívneho nakladania s takýmto odpadom.

Biodegradácia v iných prostrediach, ako je nastavenie kruhového kompostovania, je tiež zaujímavá napr. pre niektoré vybrané poľnohospodárske aplikácie ako sú mulčové fólie, použitie v záhradníctve alebo lesníctve. Takéto použitie je však potrebné starostlivo definovať a výber materiálov by sa mal riadiť zodpovedajúcimi normami. Štandardným príkladom biodegradácie mulčovej fólie v pôde je napr. EN 17033.

Zdieľať tento článok

Komentáre

pre komentovanie článku je potrebná registrácia alebo prihlásenie