Biodegradovateľné plasty alebo skrátene bioplasty na rozdiel od tradičných fosílnych plastov sú schopné sa rozložiť aj v prírode za veľmi krátky čas. Existuje niekoľko druhov biodegradovateľných bioplastov, ale my sa zameriavame na tie najekologickejšie, ktoré sa vyrábajú hlavne z tzv. obnoviteľných zdrojov a sú kompostovateľné, t.j. rozkladajú sa na vodu, oxid uhličitý a biomasu. Ale pozor, aj tradičné plasty po pridaní špeciálnych aditív môžu byť biodegradovateľné, ale rozkladajú sa len na mikroplasty, ktoré sú záťažou pre životné prostredie a dnes ich už môžeme nájsť dokonca aj v pitnej vode.

Medzi základné druhy biodegradovateľných a kompostovateľných bioplastov patria:

- na báze polylaktidov, t.j. kyseliny polymliečnej (PLA)

- na báze rastlinného škrobu

- na báze polyhydroxyalkanoátov (PHA)

- na báze lignínu

- na báze alifaticko - aromatických polyesterov

- na báze celulózy

PREČO BIOPLASTY?

BIODEGRADÁCIA

KOMPOSTOVANIE