Biodegradácia je špecifickou črtou bioplastových materiálov. Proces biodegradácie je založený na skutočnosti, že mikroorganizmy (baktérie, huby a riasy) identifikujú bioplast ako zdroj energie ktorú potrebujú pre svoj život. Jednoducho povedané, bioplasty sú potravou pre mikroorganizmy. Ak proces biodegradácie prebieha za prítomnosti kyslíka (aeróbna biodegradácia) výsledkom je oxid uhličitý, voda a biomasa. Ak tento proces prebieha bez prítomnosti kyslíka (aneróbna biodegradácia) výsledkom je metán, voda a biomasa. Najpodstatnejšou informáciou je to, že kompostovateľné bioplasty sa pri biodegradácii rozkladajú na základné prírodné zložky a nie sú záťažou pre životné prostredie.