Mestám, obciam a organizátorom rôznych podujatí poradíme ako zorganizovať ekologické podujatie, ktoré nebude ďalšou záťažou pre životné prostredie. V závislosti od druhu a veľkosti akcie Vám pomôžeme pri naplánovaní všetkých potrebných činností a pri konkrétnej realizácii až po finálnu fázu.