Mestám, obciam a organizátorom rôznych podujatí poradíme ako zorganizovať ekologické podujatie, ktoré nebude ďalšou záťažou pre životné prostredie. V závislosti od druhu a veľkosti akcie Vám pomôžeme pri:

- plánovaní všetkých potrebných činností v súlade s pravidlami zelená samospráva a zero waste podujatie

- získaní financií určených na takéto projekty

- technickom zabezpečení konkrétnej akcie

- vyhodnotení ekonomických a enviromentálnych kritérií