Mestám a obciam vypracujeme program na rozvoj kompostovania, pomôžeme pri zriaďovaní obecných kompostární, pri posúdení a optimalizácii systémov kompostovania, zorganizujeme prednášky a školenia, pomôžeme pri plánovaní a realizácii informačných kampaní.