Výrobným spoločnostiam z oblasti plastov pomôžeme pri zavádzaní výroby bio plastov výberom vhodných surovín, pri ich zavádzaní do konkrétnej výrobnej prevádzky, pri meraní fyzikálnych a mechanických parametrov výstupných výrobkov a pri certifikácii finálnych výrobkov.