Výrobným spoločnostiam z oblasti plastov pomôžeme pri:

- uplatňovaní podmienok enviromentálneho manažérstva a zeleného hospodárstva

- získavaní financií zo zdrojov podporujúcich zavádzanie bio technológií a bio výrobkov

- zavádzaní produkcie bio plastov na aktuálnom technologickom zariadení výberom vhodných surovín a výrobných postupov

- meraní fyzikálnych a mechanických parametrov výstupných výrobkov

- certifikácii finálnych výrobkov

- uvedení na trh v zmysle ETV