Výrobným a obchodným spoločnostiam z rôznych priemyselných odvetví, ktoré chcú svoje výrobky a tovar začať baliť do bioplastov, pomôžeme pri:

- uplatňovaní podmienok enviromentálneho manažérstva

- výbere vhodného obalového bioplastu

- odskúšaní jeho vlastností

- zavedení na baliacej linke

- uvedení na trh v zmysle ETV